Instalacja redukcji LZO z odzyskiem ciepła

Zakres inwestycji obejmował
• Wykonanie projektu technicznego instalacji redukcji LZO wraz z rekuperacją energii cieplnej.
• Projekt elektryczny hardware, software i visu.
• Zaprojektowanie kompletnej instalacji redukcji LZO wraz z dopalaczem katalitycznym i adsorberem węglowym.
• Dostawa kompletnej instalacji złożonej z dopalacza katalitycznego, adsorbera węglowego, central wentylacyjnych, kolektora nawiewu i wyciągu, wentylatorów obiegowych, konstrukcji stalowej nośnej, przewodów wentylacyjnych „do” i „z” kolektora instalacji redukcji LZO oraz niezbędne instalacje i konstrukcje pomocnicze itd.
• Dostawa AKP.
• Montaż „pod klucz” kompletnej instalacji.
• Uruchomienie, testy i pomiary stężeń.
• Asystencja przy pracy w pierwsze 3dni robocze oraz szkolenia załogi.
• Dokumentacja powykonawcza wraz listą części zamiennych i niezbędnych elementów eksploatacyjnych.
• Dodatkowa sekcja filtracji przed wentylatorem wyciągowym z kabiny CC. Sekcja składa się z filtrów labiryntowych metalowych (do czyszczenia) i filtrów włókninowych.
KONTAKT