MODERNIZACJA LINII PRODUKCYJNYCH

MODERNIZACJA LINII PRODUKCYJNYCH


  • wsparcie klienta na każdym etapie inwestycji
  • modernizacja, dostosowanie linii do zmian produkcyjnych zgodnie z potrzebami klienta
  • instalacje technologiczne
  • KTL+VBH
  • tunele suszące (IRT)
  • suszarki lakiernicze
  • transport technologiczny
  • modernizacja procesu
Działania modernizacyjne wpisują się w cele gospodarki zeroemisyjnej.
KONTAKT