Modernizacja strefy schładzania

1) Tunel Chłodzenia Fuller. • Modernizacja istniejącego tunelu chłodzenia obejmująca wydłużenie tunelu chłodzenia o kolejne takty przejazdowe.
• Przebudowa przewodów nawiewnych obsługujących nowe takty tunelu.
• Dostawa i montaż bramy rolowanej na wyjeździe z tunelu.

2) Centrala nawiewno – wywiewna. • Wymiana silników i przekładni w wentylatorach nawiewnych i wywiewnych.
• Przeprowadzono procedurę wyważania wirników wentylatorów.
• Wykonano pomiary i regulacje przepływów oraz falowników w centrali nawiewno – wywiewnej.

3) Remont tłumika na kanale wyrzutowym centrali nawiewno – wywiewnej fuller.
• Wymiana przepustnicy na kanale wyrzutowym z centrali nawiewno – wywiewnej.
• Wymiana paneli wygłuszających tłumika na kanale wyrzutowym.
KONTAKT