Odzysk ciepła z suszarki KTL

Koncepcja instalacji odzysku ciepła polega na odzyskaniu energii cieplnej z gorących spalin pochodzących z suszarki KTL i przekazaniu jej w postaci gorącej wody do instalacji kotłowej zaopatrującej linię VBH/KTL w energię cieplną. W ten sposób kotły podgrzewające wodę do technologii będą zużywały mniejszą ilość gazu, dążąc do sytuacji idealnej gdy kotły się wyłączą całkowicie, co bezpośrednio generuje oszczędności eksploatacyjne.

Zakres inwestycji obejmował
• Inwentaryzacja i weryfikacja założeń projektowych.
• Projekt instalacji odzysku ciepła i dokumentacja technologiczna.
• Projekt software i projekt VISU.
• dobór i zakup:
- pomp obiegowych,
- wentylatora wspomagającego,
- wymiennika spaliny-woda,
- siłownika sterującego przepustnicami na powietrzu gorącym z krańcówkami,
- armatury i osprzętu hydraulicznego,
- czujników, czujników przepływu,
- licznika kalorii,
- czujnika ciśnienia,
- manometrów i termometrów wskazówkowych,
- ciśnieniowego zbiornika wyrównawczego REFLEX,
- zaworu bezpieczeństwa
• wykonanie i montaż rekuperatora wraz z wanną wychwytową, kanałów gorących spalin. niezbędnych podwieszeń, podpór, zawiesi, przygotowanie rur i elementów instalacyjnych. • dobór i zakup:
- wiszącej szafki Rittal typu AE z osprzętem NN w której został zainstalowany osprzęt.
• dostawa elementów PROFIBUS.
• dostawa elementów hardware: regulator temperatury, ogranicznik PMA, falownik wentylatora, osprzęt agregatów pompowych, kabli obiektowych, koryt kablowych itd.
• Dostawa i montaż urządzeń wchodzących w skład instalacji.
• Dostawa i montaż instalacji hydraulicznej i gorących spalin.
• Wykonanie wpięcia się w magistralę instalacji wody grzewczej.
• Wykonanie wpięcia się w kanały gorącego powietrza.
• Izolacja instalacji hydraulicznej.
• Izolacja termiczna kanałów gorącego powietrza i urządzeń instalacji odzysku ciepła (wełna + blacha ocynkowana).
• Montaż szafy sterowniczej.
• Montaż instalacji, koryt kablowych.
• Podłączenia elektryczne.
• Testy szczelności i rozruch mechaniczny instalacji.
• Rozruch software i hardware oraz wizualizacji instalacji odzysku ciepła.
• Parametryzacja falownika i regulatora.
• Wspólny rozruch energo-mechaniczny instalacji odzysku ciepła.
• Szkolenie obsługi i przekazanie dokumentacji DTR.
• Asystencja podczas rozruchów oraz dwie doby od uruchomienia instalacji.
KONTAKT