Filtracja strefy grzania HRK

Zakres inwestycji obejmował
• Analiza inżynierska wentylatorów i dobór odpowiedniej prędkości obrotowej.
• Dobór nowej przekładni przeniesienia napędu i pasów napędowych dostosowanej do zwiększonej prędkości obrotowej.
• Dobór i dostawa nowych silników w wykonaniu w standardzie efektywności IE3.
• Usunięcie kolizji mechanicznych.
• Demontaż istniejących kolektorów wywiewnych wraz z systemem wsporczym.
• Demontaż istniejących ramek filtracyjnych w kolektorach pionowych.
• Demontaż kratek wentylacyjnych w pionowych kolektorach.
• Montaż nowych kolektorów wywiewnych wraz z elementami wsporczymi.
• Montaż modułów X-Cyclone.
• Montaż instalacji elektrycznej.
• Wymiana silników, przekładni, osiowanie i regulacja.
• Wyważanie wentylatorów, testy ruchowe.
• Wykonanie instalacji odprowadzającej wosk z każdego modułu X-Cyclone do komory tunelu grzania.
• Montaż nowych elementów zaślepiających w kolektorach.
• Montaż nowych kratek wentylacyjnych w dolnych, pionowych kolektorach.
• Uruchomienie.
• Dokumentacja DTR, szkolenia personelu.
• Asystencja przy produkcji.
KONTAKT