Instalacja dozowania fluorków

Zakres oferty obejmował
• Inwentaryzacja, obmiary oraz wykonanie projektu technologicznego instalacji.
• Wykonanie agregatu dozowania chemii wyposażonego w węzeł dozujący z pompę perystaltyczną, czujniki przepływu, lance ssawną z czujnikiem poziomu, zawory membranowe, zawory upustowe, zawory kulowe. Węzeł wykonany został w technologii PP.
• Wykonanie platformy z wanną ociekową zabudowaną na stelażu z profili ze stali kwasoodpornej. Konstrukcja dopasowana została do dedykowanego obciążenia tj. dwóch paletopojemników z chemią i pracowników z obsługi. Wanna wykonana ze spadkiem umożliwiającym spływ zbierającej się cieczy. Króciec odpływowy wyposażony został w przyłącze umożliwiające podłączenie do kanału ściekowego. Stelaż wanny wyłożony galwanizowanymi kratami.
• Konstrukcja została wyposażona w drzwi przesuwne oraz dodatkowe drzwi boczne.
• Węzeł został wyposażony w przyłącze i system płukania wodą demi.
• Dodatkowo agregat wyposażony w cylindryczny zbiornik podłączony do instalacji wody demineralizowanej, który będzie umożliwiał płukanie lancy i innych akcesoriów.
• Z agregatu dozowania do wanny fosforanowania został poprowadzony rurociąg w systemie „rura w rurze”. System orurowania zewnętrznego został wyposażony w monitor wycieku.
• Do agregatu dozującego chemię zostało doprowadzone sprężone powietrze.
• Projekt zawierał również hardware, software, wizualizacja, alarmy ZLT.
• Szafka sterownicza z koncentratorem we/wy.
• Wykonanie instalacji elektrycznej.
• Wizualizacja procesu.
• Dokumentacja.
• Wstępne uruchomienie instalacji i testy szczelności.
• Konfiguracja sterowania i dopasowanie do wymagań procesu.
• Szkolenia i asystencja podczas rozruchu.
KONTAKT