Kabina FAD GAD

Zakres inwestycji obejmował
a) Modernizacja systemu transportu.
• Modernizacja pracy obecnej przesuwnicy podającej na miejsca odkładcze i do kabiny.
• Zabezpieczenie strefy przemieszczania się pracowników zgodny z wymogami BHP.
• Modernizacja przesuwnicy umożliwiająca dojazd karoserii do nowej kabiny FAD/GAD.
• Modernizacja systemu transportowego celem optymalnego dostarczania karoserii do nowo wybudowanej kabiny.
• Zainstalowanie pulpitu sterowniczego umożliwiającego wybór automatycznej adresacji karoserii. Wykonywanie wszystkich adresacji bez zatrzymywania bieżącej produkcji.
• Wykonanie systemu bezpieczeństwa umożliwiającego bezpieczne poruszanie się pracowników w strefie.
• Dostawa zakresu hardware.
• Projekt elektryczny, software, aktualizacja dokumentacji.
• Pomiary elektryczne.
• Aktualizacja wizualizacji i komunikatów o awariach.
• Aktualizacja maski obecnego pulpitu transportowego.
• Aktualizacja pulpitu adresującego karoserie z linii poprawek spawalniczych do możliwości wysyłania karoserii do nowej kabiny.
• Uruchomienie oraz 24-godzinna asystencja dla każdego uruchomionego obszaru.
b) Kabina FAD/GAD
• Zaprojektowanie, dostawa i montaż kompletnej kabiny w systemie zabudowy panelowej z zabudowaną bramą rolowaną do wykonywania czynności technologicznych wraz z wyposażeniem.
• Podest wyposażony w odpowiednią konstrukcję umożliwiającą montaż podnośnika do karoserii na poziomie podestu.
• Wewnątrz kabiny oświetlenie w postaci lamp instalowanych w panelach.
• W stropie kabiny zostały zainstalowane nawiewniki (anemostaty), a w podeście kratki wywiewne z przepustnicami szczelinowymi. System kanałów nawiewnych i wywiewnych został dopasowany do obecnej infrastruktury.
• Kabina została wyposażona również w 2 pompy wyciskające masę PVC białą i szarą.
• Do kabiny został doprowadzony prąd elektryczny w postaci gniazd 230V i 400V.
• W celu nakładania szczeliwa w dolnych partiach podwozia (UBS) niezbędne było podnoszenie nadwozia na odpowiednią wysokość. W tym celu na stanowisku przygotowania został zainstalowany podnośnik dwukolumnowy.
• Wewnątrz kabiny zostanie wykonana instalacja p.poż. obejmująca system tryskaczowy.
KONTAKT