Kabina polerowania dachu

Zakres inwestycji obejmował
• Zmiany w transporcie technologicznym tj. z dwóch równoległych linii wyjazdowych z bufora CC wybudowanie jednej, usytuowanej centralnie naprzeciw windy podającej na linię fertigstellen oraz dostawę i montaż, kompletnej kabiny szlifowania dachu wraz z kompletnym jej wyposażeniem.
• W zakresie przebudowy transportu przewidziano z dwóch równoległych linii wyjazdowych z bufora CC wybudowanie jednej, usytuowanej centralnie w osi windy podającej na linię fertigstellen, przeniesienie przesuwnicy we wskazane miejsce oraz wyosiowanie następnej linii dolotowej transferującej karoserie na bufor. Osią docelową jest pierwsza linia bufora.
• Zaprojektowanie, dostawa i montaż kabiny szlifowania dachu. Oferta obejmuje dostawę kompletnie wyposażonej kabiny wraz instalacjami branżowymi jak: oświetlenie, prąd, sprężone powietrze, instalacja p.poż itd.
KONTAKT