System wentylacji dla automatycznego szlifowania podkład

Zakres inwestycji obejmował

• Inwentaryzacja, obmiary oraz wykonanie projektu technologicznego instalacji.
• Koordynacja i prowadzenie projektu.
• Dobór i dostawa centrali nawiewu i wywiewu
• Podłączenie procesowe do instalacji wentylacyjnej obsługującej kabiny.
• Dopasowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej.
• Demontaż kanałów nawiewnych i wywiewnych w obszarze nowej strefy kabin szlifowania.
• Zamknięcie (zaślepienie) kanałów wentylacyjnych (kolektorów), obsługujących pozostałą część linii szlifowania
• Regulacja instalacji w nowej konfiguracji.

a) Nowa instalacja wentylacyjna.
• Nowa część instalacji kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych od i do centrali.
• Kanały recyrkulacji powietrza.
• Przepustnice wielopłaszczyznowe ręczne.
• Przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikami i czujnikami krańcowymi.
• System montażowy tj. zawiesia, szyny, elementy konstrukcyjne.
• Aplikacja systemu ochrony przeciwpożarowej dla nowej wentylacji.
• Dopasowanie systemu tryskaczy dla nowej instalacji nawiewno – wywiewnej.
b) Montaż mechaniczny.
• Montaż kanałów nawiewnych i wywiewnych.
• Montaż przepustnic wielopłaszczyznowych oraz podwieszeń i elementów konstrukcyjnych.
• Montaż centrali nawiewnej i wywiewnej.
• Przyłączenie do kolektorów nawiewu i wywiewu każdej z kabin.
• Montaż instalacji elektrycznej i sterowania.
• Protokół z pomiarów.
• Rozruch energo – mechaniczny instalacji.
• Testy, pomiary, regulacja, optymalizacja.
• Dokumentacja CAD, E-Plan.
KONTAKT